You need to log in to create posts and topics.

Ebook Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

我欲封天

Giới Thiệu:

Nếu ta muốn có, thiên không thể không.

Nếu ta muốn không, thiên không được có.

Chỉ hai câu văn án đã đủ lên sự bá đạo của nhân vật chính!

Ebook Ngã Dục Phong Thiên Dịch: EPUB PRC PDF