Bạn cần đăng nhập để tạo bài viết và chủ đề.

Ebook Phàm Nhân Tu Tiên 2: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên

Phàm Nhân Tu Tiên 2: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên

凡人修仙之仙界篇

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Giới thiệu:

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi

Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ

Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.

《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, truyền thuyết về một tiểu tử người phàm tu tiên.

Ebook Dịch: EPUBAZW3PRCPDFTXT