Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Ebook Tối Cường Hệ Thống

Tối Cường Hệ Thống

最强的系统

Nguồn: Bạch Ngọc Sách, 4vn, iRead

Giới thiệu:

Truyện cực kỳ hài, cực kỳ bựa nhưng đôi lúc cũng rất tình cảm nhẹ nhàng xen lẫn với bi tráng.

Truyện không tồn tại ngựa giống càng không có "tất cả đều thuộc về nhân vật chính"

Ngươi giống những nhân vật trong tiểu thuyết? Không sao hết. Ca có "hệ thống bỉ ổi" có thể cân cả thiên hạ này.

Ebook Dịch: EPUBAZW3PRCPDFTXT