Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Nội quy Forum PhongThien.Com

Khi đăng ký làm thành viên của forum phongthien.com, bạn đã đồng ý cam kết thực hiện những điều sau:

I. Nguyên tắc chung

Những nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên của forum phongthien.com. Khi đăng ký làm thành viên của forum nghĩa là bạn đã cam kết chấp hành những điều kiện này.

 • Không viết bài bằng tiếng Việt không dấu, hạn chế viết tắt, viết tiếng lóng, viết sai chính tả, ngữ pháp.
 • Không viết bài về các chủ đề chính trị, tôn giáo, dân tộc chủ nghĩa, tình dục.
 • Tôn trọng các thành viên khác trong forum phongthien.com. Các thành viên phải cư xử lịch sự, hòa nhã với nhau.
 • Cấm mọi hành vi thu thập, lưu trữ và phổ biến các thông tin bất hợp pháp, độc hại trên forum.
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đã đưa lên phongthien.com
 • Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại froum dưới mọi hình thức.
 • Không được gởi bài viết có ngôn ngữ hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm, vô văn hóa.
 • Không tuyên truyền cho các hành vi và lối sống không lành mạnh.
 • Không được đưa những thông tin cá nhân các thành viên khác lên forum khi chưa được phép.

II. Các quy định cụ thể:

Nick:

 • Không được đặt tên nick có ý nghĩa không lành mạnh, không trong sáng, dễ gây hiểu lầm , hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục, liên quan đến chính trị, tôn giáo, tình dục.
 • Không đặt tên nick có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.
 • Không mạo danh hoặc đặt tên nick khiến nhiều người hiểu lầm hay liên tưởng đến các thành viên khác.

Avatar:

 • Không được sử dụng ảnh có tính chất đồi trụy, khêu gợi, trái với thuần phong mỹ tục và văn hoá dân tộc.
 • Không được sử dụng ảnh dễ gây hiểu lầm, ảnh tác động tiêu cực tới người xem, ảnh ghê rợn, phản cảm.

Tên chủ đề:

 • Không viết hoa toàn bộ tên chủ đề.
 • Có nội dung tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc chung.
 • Tên chủ đề phải ngắn gọn, xúc tích và nêu bật nội dung của cả bài,tránh đặt tên chung chung, không rõ mục đích. Chủ đề mới phải có nội dung liên quan, phù hợp với nội dung của khu vực forum nơi tạo chủ đề.
 • Không tạo chủ đề mới có nội dung trùng lắp với chủ đề đã có hoặc có nội dung tương tự.

Bài viết:

 • Nội dung tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc chung.
 • Không được spam ở những nơi không cho phép.
 • Quyền xác định bài spam tùy theo nhận định của quản lý.
 • Phải có nội dung liên quan đến chủ đề
 • Không được gởi bài lung tung, gởi bài có cùng nội dung vào nhiều chủ đề, nhiều khu vực.
 • Nếu sử dụng thông tin sưu tầm cần ghi rõ tác giả, nguồn trích dẫn
 • Không được đưa những thông tin bất hợp pháp sau đây:

  -Các thông tin có nội ảnh hưởng đến an ninh quốc gia: xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Ðảng và nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, các thông tin về chính trị nhạy cảm, quốc phòng, phản gián,...
  -Các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động,...
  -Các thông tin trái với thuần phong mỹ tục như khiêu dâm, đồi trụy, tệ nạn xã hội nghiện hút, cờ bạc và mê tín dị đoan...
  -Các thông tin ảnh hưởng đến đời tư công dân, quấy rối thông tin cá nhân,...
  -Các thông tin ảnh hưởng tới quyền sở hữu trí tuệ như truyền bá trái phép sản phẩm bản quyền, phầm mềm tin học, âm nhạc, tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật,...
  -Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh kinh tế: lừa đảo, bí mật kinh tế,...
  -Các thông tin ảnh hưởng đến an toàn thông tin như virus, ăn cắp, phá hoại cơ sở dữ liệu,...
  -Các thông tin có ảnh hưởng xấu đối với văn hoá xã hội như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hoá dân tộc, phao tin đồn nhảm,...
  -Các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhân dân.

 • Các hành vi lăng mạ, vu cáo đối với các thành viên khác đều bị quản lý xử lý ngay lập tức.
 • Nếu thành viên nào tham gia forum chỉ với mục đích quấy rối thì cần khóa nick ngay lập tức cho dù chưa trực tiếp vi phạm quy định nào.