Giới thiệu

Giới thiệu

PhongThien.Com là nơi đăng Ebook với giới thiệu game. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thấy eBooks sách, truyện để tải về thiết bị của bạn, hay các thể loại game hay chơi giải trí hàng ngày.

Bình luận

PhongThien.Com cho phép bạn tự do bình luận, đưa ra những nhận xét đánh giá về các bài viết trong web. Tuy nhiên, đối với những bình luận đánh giá đưa ra không đúng thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc gây phản cảm. Quản Trị Viên có quyền xoá mà không cần thông báo trước.

Nội dung

PhongThien.Com không chịu bất cứ điều gì về nội dung truyện eBooks. Do số lượng eBooks có thể rất nhiều nên những eBooks nào không đúng thuần phong mỹ tục. Bạn vui lòng, bình luận ngay dưới bài viết, Quản trị viên sẽ xem xét và xoá nếu thích hợp.

Vi phạm bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện của họ và tin rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi thông qua link. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi chậm nhất 72 giờ kể từ khi nhận phản hồi.